Istorija

Zarasų vaikų lopšelis-darželis „Lakštingala“ savo ugdomąją veiklą pradėjo 1968 metų rugsėjo 1 d. Tai buvo pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga rajone – tipinėse patalpose. Naujo darželio atidarymas – svarbus įvykis Zarasų gyvenime. 8 grupių darželis, turintis vandentiekį ir kanalizaciją, pirmame aukšte miegamieji, salė, didelis lauko aikštynas džiugino mažuosius miesto gyventojus.
 
Pirmoji lopšelio-darželio vedėja – Juzefa Šležienė, vyriausioji auklėtoja – Bronė Manelienė. Lopšeliui-darželiui vadovavo: Janina Stunžienė, Aldona Pratkelienė, Danutė Pitrėnienė, Marijona Andrijauskienė. Nuo 1986 metų darželiui vadovauja Irena Bagdanavičienė.
 
1991 metų gegužės mėn. prie lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiamas darželis „Beriozka“.
 
1993 metais rugsėjo mėnesį  prie lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiamas lopšelis-darželis „Vyturėlis“ .
  
2005 metais prie Zarasų vaikų lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungiami Suvieko ir Turmanto vaikų lopšeliai-darželiai, kurie dabar vadinami lopšelio- darželio „Lakštingala“ Suvieko ir Turmanto ikimokyklinio ugdymo skyriais.
 
2009 metais prie Zarasų vaikų lopšelio-darželio „Lakštingala“ prijungus Zarasų rajono Magučių ugdymo centrą, keičiamas pavadinimas į Zarasų mokyklą-darželį „Lakštingalą“, o nuo 2012 metų – Zarasų "Lakštingalos" mokykla.bottom