Pedagogai

Eil Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Mokslo įstaigos pavadinimas, baigimo metai

 

 

Kvalifikacinė

kategorija

1

Rasa Jurevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

 

Viliniaus pedagoginis universitetas 2003 m.

 

 

III vadybinė kategorija

2.

 

 

 

 

 

3.

Rima Vaickuvienė

Meninio ugdymo pedagogė

 Šiaulių pedagoginis universitetas

 

 Vyr. meninio ugdymo pedagogė

4.

Ingrida Bolisienė

Logopedė

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

Vyr. logopedė

5.

Genovaitė Lesmanavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Panevėžio pedagogikos mokykla, 1984 m.

 

Vyr. auklėtoja

6.

Dovilė Zakšauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vilniaus kolegija,2017 m.

 

 

auklėtoja

7.

Vilma Vidžbelytė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Panevėžio pedagogikos mokykla,1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

8.

Violeta Narutė

Ikimokyklinio

ugdymo auklėtoja

Vilniaus pedagogikos mokykla,1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

 

9.

Irena Andrijauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Šiaulių pedagoginis institutas, 1990 m.

 

 

Auklėtoja-metodininkė

10.

Liucija Borovskaja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vilniaus pedagogikos mokykla,1975 m.

 

 

Auklėtoja-metodininkė

11.

Regina Petkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

 

Auklėtoja

12.

Ina Bardinskienė

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Šiaulių universitetas, 2006 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

13.

Vida Zamarienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011 m.

 

 Auklėtoja-metodininkė

14.

Audronė Talutienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Šiaulių pedagoginis institutas, 1989 m.

 

 

 Auklėtoja-metodininkė

15.

Genovaitė Šikšnian

Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

Klaipėdos pedagogikos mokykla, 1974 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

16.

Nadiežda Dubovskaja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vilniaus pedagoginis institutas, 1994 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

 

17.

Dalia Narkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, 1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

 

18.

Loreta Milkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

Vilniaus pedagogikos mokykla, 1988 m.

 

 

 

Auklėtoja

 

 

19. Ramunė Dainienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Utenos kolegija, 2013 m.   Auklėtoja

Zarasų  „Lakštingalos“mokyklos Magučių ugdymo skyrius

20.

Laima Astrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

Panevėžio J. Švedo pedagoginė mokykla, 1980 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

21.

Svetlana Buičenkienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

Vilniaus pedagoginė mokykla, 1984 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

22.

Marija Švarcienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vilniaus pedagoginis universitetas, 1991 m.

 

Vyr. mokytoja

23.

Liuba Venediktova

Spec. pedagogas

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

Metodininkė

24.

Vanda Astrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, 1989 m.

 

Vyr. auklėtoja

25. Rasa Astrauskaitė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m.   Auklėtoja

26.

Jolanta Damaškienė

mokytoja

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

Vyr. mokytoja

27. Viktorija Bagdanavičienė Soc. pedagogas Edukologijos universitetas, 2012 m.   Vyr. soc. pedagogas
28. Daina Borisevičienė Logopedas Šiaulių universitetas, 1999 m.   Metodininkė

 bottom