Pedagogai

Eil Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Mokslo įstaigos pavadinimas, baigimo metai

 

 

Kvalifikacinė

kategorija

1

Rasa Jurevičienė

Direktorė

 

Viliniaus pedagoginis universitetas 2003 m.

 

 

 

2.

Rima Vaickuvienė

Meninio ugdymo mokytoja

Šiaulių pedagoginis universitetas

 

Vyr. meninio ugdymo pedagogė

3.

Ingrida Bolisienė

Logopedė

 Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

 Vyr. logopedė

4.

Daina Borisevičienė

Logopedė

Šiaulių universitetas, 1999 m.

 

metodininkė

5.

Genovaitė Lesmanavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Panevėžio pedagogikos mokykla, 1984 m.

 

Vyr. auklėtoja

6.

Dovilė Zakšauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus kolegija,2017 m.

(vaiko priežiūros atostogose)

 

 

auklėtoja

7.

Vilma Vidžbelytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Panevėžio pedagogikos mokykla,1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

8.

Violeta Narutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagogikos mokykla,1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

 

9.

Irena Andrijauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Šiaulių pedagoginis institutas, 1990 m.

 

 

Auklėtoja-metodininkė

10.

Svetlana Novatorova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagoginė mokykla,1988 m.

 

 

Auklėtoja

11.

Regina Petkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

 

Auklėtoja

12.

Ina Bardinskienė

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Šiaulių universitetas, 2006 m.

 

 

Auklėtoja – metodininkė

13.

Vida Zamarienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011 m.

 

 Auklėtoja-metodininkė

14.

Audronė Talutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Šiaulių pedagoginis institutas, 1989 m.

 

 

 Auklėtoja-metodininkė

15.

Nadiežda Dubovskaja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagoginis institutas, 1994 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

 

16.

Dalia Narkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, 1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

 

17.

Loreta Milkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vilniaus pedagogikos mokykla, 1988 m.

 

 

 

Auklėtoja

 

 

18. Ramunė Dainienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Utenos kolegija, 2013 m.   Auklėtoja

Zarasų  „Lakštingalos“mokyklos Magučių ugdymo skyrius

19.

Laima Astrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Panevėžio J. Švedo pedagoginė mokykla, 1980 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

20.

Svetlana Buičenkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vilniaus pedagoginė mokykla, 1984 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

21. Lauryna Nijolė Kiršienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Šiaulių pedagoginis universitetas   Auklėtoja
22.

Marija Švarcienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagoginis universitetas, 1991 m.

 

Vyr. mokytoja

23.

Liuba Venediktova

Spec. pedagogas

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

Metodininkė

24.

Vanda Astrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, 1989 m.

 

Vyr. auklėtoja

25. Rasa Astrauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m.   Auklėtoja
26.

Jolanta Damaškienė

mokytoja

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

Vyr. mokytoja

27. Viktorija Bagdanavičienė Soc. pedagogas Edukologijos universitetas, 2012 m.   Vyr. soc. pedagogas
28. Rasa Cibulskienė Logopedas Šiaulių universitetas, 2019 m.    

 bottom