Pedagogai

Eil Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Mokslo įstaigos pavadinimas, baigimo metai

 

 

Kvalifikacinė

kategorija

1.

Rasa Jurevičienė

Direktorė

 

Viliniaus pedagoginis universitetas 2003 m.

 

 

 

2. Irena Girskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viliniaus valstybinis pedagoginis institutas 1984 m.    

3.

Rima Vaickuvienė

Meninio ugdymo mokytoja

Šiaulių pedagoginis universitetas

 

Vyr. meninio ugdymo pedagogė

4.

Ingrida Bolisienė

Logopedė

 Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

 Vyr. logopedė

5.

Daina Borisevičienė

Logopedė

Šiaulių universitetas, 1999 m.

 

metodininkė

6.

Genovaitė Lesmanavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Panevėžio pedagogikos mokykla, 1984 m.

 

Vyr. auklėtoja

7.

Dovilė Zakšauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus kolegija,2017 m.

(vaiko priežiūros atostogose)

 

 

auklėtoja

8.

Vilma Vidžbelytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Panevėžio pedagogikos mokykla,1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

9.

Violeta Narutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagogikos mokykla,1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

 

10.

Irena Andrijauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Šiaulių pedagoginis institutas, 1990 m.

 

 

Auklėtoja-metodininkė

11.

Svetlana Novatorova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagoginė mokykla,1988 m.

 

 

Auklėtoja

12.

Regina Petkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

 

Vyr. Auklėtoja

13.

Ina Bardinskienė

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Šiaulių universitetas, 2006 m.

 

 

Auklėtoja – metodininkė

14.

Vida Zamarienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011 m.

 

 Auklėtoja-metodininkė

15.

Audronė Talutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Šiaulių pedagoginis institutas, 1989 m.

 

 

 Auklėtoja-metodininkė

16.

Nadiežda Dubovskaja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagoginis institutas, 1994 m.

 

 

Auklėtoja-metodininkė

17.

Dalia Narkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, 1986 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

 

18.

Loreta Milkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vilniaus pedagogikos mokykla, 1988 m.

 

 

 

Vyr. Auklėtoja

 

 

19. Ramunė Dainienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Šiaulių universitetas, 2019 m.   Vyr. Auklėtoja
20. Aistė Lingienė Psichologė Vilniaus pedagoginis universitetas,   Psichologė

Zarasų  „Lakštingalos“mokyklos Magučių ugdymo skyrius

21.

Laima Astrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Panevėžio J. Švedo pedagoginė mokykla, 1980 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

22.

Svetlana Buičenkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vilniaus pedagoginė mokykla, 1984 m.

 

 

Vyr. auklėtoja

23. Lauryna Nijolė Kiršienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Šiaulių pedagoginis universitetas   Vyr. auklėtoja
24.

Marija Švarcienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus pedagoginis universitetas, 1991 m.

 

Vyr. auklėtoja

25.

Liuba Venediktova

Spec. pedagogas

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

Metodininkė

26.

Vanda Astrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, 1989 m.

 

Auklėtoja-metodininkė

27. Rasa Astrauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m.   Vyr. Auklėtoja
28.

Jolanta Damaškienė

mokytoja

Šiaulių universitetas, 2004 m.

 

Vyr. mokytoja

29. Viktorija Bagdanavičienė Soc. pedagogas Edukologijos universitetas, 2012 m.   Vyr. soc. pedagogas
30. Rasa Cibulskienė Logopedas Šiaulių universitetas, 2019 m.    

 bottom