Personalas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

 1.

Vilma Mardosienė

Bendruomenės slaugytoja

 2.

Dalia Uzdonienė

Raštvedė sekretorė

 3.

Ona Dainienė

Vyr. buhalterė

 4.

Janė Ragauskienė

Buhalterė Virtuvės darbininkė

 5.

Raisa Cholopova

Auklėtojos padėjėja

 6.

Gitana Slavinskienė

Auklėtojos padėjėja

 7.

Žaneta Račkauskienė

Auklėtojos padėjėja

 8.

Vita Bertulienė

Auklėtojos padėjėja

 9.

Danguolė Ščerbakovienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Gražina Dainienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Rita Goriunova

Auklėtojos padėjėja

12.

Dalia Stunžėnienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Danutė Barauskienė

Virėja

14.

Rima Cibulskienė

Vyr. virėja

15.

Aldona Pupeikienė

Ūkvedė

16.

Aurelija Juškėnienė

Valytoja

17.

Romualdas Žiliukas

Pagalbinis darb.

18.

Jelena Zaleckienė

Virėja

19.

Marija Aleksejeva

Mokytojos padėjėja

20.

Kristina Zakšauskienė

Auklėtojos padėjėja

21.

Žaneta Bocevičienė

Ūkvedė

22.

Ramunė Dainienė

Auklėtojos padėjėja

23.

Larisa Gaigalienė

Vyr. virėja

24.

Valentinas Astrauskas

Kūrikas

25.

Darius Vaitonis

Kiemsargis

26.

Rima Vetrinytė

Valytoja

Virtuvės darbuotoja

27.

Arvydas Kasickas

Vairuotojas

28. Zigmontas Sklinsmontas Pagalbinis darbininkas

 bottom