Personalas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

 1.

Vilma Mardosienė

Bendruomenės slaugytoja

 2.

Danutė Kačinskienė

Raštvedė sekretorė

 3.

Ona Dainienė

Vyr. buhalterė

 4.

Janė Ragauskienė

Buhalterė Virtuvės darbininkė

 5.

Raisa Cholopova

Auklėtojos padėjėja

 6.

Gitana Slavinskienė

Auklėtojos padėjėja

 7.

Žaneta Račkauskienė

Auklėtojos padėjėja

 8.

Vita Bertulienė

Auklėtojos padėjėja

 9.

Danguolė Ščerbakovienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Gražina Dainienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Rita Goriunova

Auklėtojos padėjėja

12.

Dalia Stunžėnienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Danutė Barauskienė

Virėja

14.

Rima Cibulskienė

Vyr. virėja

15.

Aldona Pupeikienė

Ūkvedė

16.

Aurelija Juškėnienė

Valytoja

17.

Romualdas Žiliukas

Pagalbinis darb.

18.

Jelena Zaleckienė

Virėja

19.

Marija Aleksejeva

Mokytojos padėjėja

20.

Kristina Zakšauskienė

Auklėtojos padėjėja

21. Irena Dičiūnienė Auklėtojos padėjėja

22.

Žaneta Bocevičienė

Ūkvedė

23.

Ramunė Kulienė

Auklėtojos padėjėja

24.

Larisa Gaigalienė

Vyr. virėja

25.

Valentinas Astrauskas

Kūrikas

26.

Darius Vaitonis

Kiemsargis

27.

Liudmila Pluč

Valytoja

Virtuvės darbuotoja

28.

Arvydas Kasickas

Vairuotojas

29. Zigmontas Sklinsmontas Pagalbinis darbininkas
30. Laima Masilionienė Kiemsargė

 bottom