Paslaugų kainoraštis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-203

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ZARASŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS  APRAŠAS

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. VASARIO 21 D. TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-20

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. KOVO 31 D. TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-47

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SPALIO 12 D. TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-188

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 21 D.  TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-237

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. RUGSĖJO 7 D. TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-151

Vaikų maitinimas:

Vaikai maitinami tris kartus per dieną.

Vaiko maitinimui dienai skiriama:

vaikams iki 3 metų – 2.16

vaikams nuo 3 metų – 2.46

Mokestis už ikimokyklinį ugdymą:

Tėvai moka 100 proc. už maitinimą ir 6.90 €  abonentinį mokestį.

 

Mokesčių lengvatos:

Atlyginimas už vaiko maitinimą nemokamas, kai  vaikas nelanko ugdymo įstaigos:

1) dėl ligos;

2).nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros, tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų ar mokymosi atostogų metu;

3) šeimoje esančių mokyklinio amžiaus vaikų atostogų metu;

4) tėvų (globėjų) ne darbo dienomis (jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintantį darbo grafiką);

5) nelaimių šeimoje metu (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

6) ugdymo įstaigoje paskelbto karantino metu;

7) dėl ekstremalių įvykių ar esant 20 lapsnių šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

8) papildomos poilsio dienos metu, kuri suteikiama tėvams (globėjams), auginantiems du vaikus iki dvylikos metų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

LANKOMUMO APSKAITOS APRAŠAS

 

 bottom