Teikiama pagalba

Vaikų saugumu ugdymo įstaigose rūpinasi vaiko gerovės komisija

ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS 2019-2020 M. M.

Jeigu nerimą kelia vaiko ugdymosi, elgesio problemos, kreipkitės į savo mokyklos vaiko gerovės komisijų specialistus bei pedagoginės psichologinės tarnybos specialistus. Jie visuomet pasirengę JUMS padėti.

Zarasų Švietimo pagalbos tarnyba Savanorių g. 1, Zarasai, LT-32110
tel.: (8 385) 51785 www.sczarasai.lt

el.p.: pedag.centras@zarasai.ltppt@zarasai.lt

PATYČIŲ PREVENCIJA ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOJE

Logopedo pagalba

Ugdytinių, kurie lanko ugdymo įstaigą, kalbos ir komunikacijos sutrikimus įvertina mokykloje dirbantis logopedas.

Jei logopedinio tyrimo duomenų nepakanka tiksliam kalbos ir komunikacijos sutrikimui nustatyti, logopedas gali prašyti vaiko tėvų (ar globėjų) atlikti papildomus medicininius tyrimus ar suderinęs su įstaigos, kurią lanko vaikas, vaiko gerovės komisija siųsti vaiką į pedagoginę psichologinę tarnybą nuodugniam specialistų įvertinimui.

Logopedas dirba individualiai ir su grupėmis. Konsultuoja grupių auklėtojas, vaikų tėvelius.

Logopedas Ingrida Bolisienė

Darbo laikas

Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje

Pirmadienį – Trečiadienį – Penktadienį 8.00-14.00

Logopedas Daina Borisevičienė

Darbo laikas

Pirmadienį

Antradienį

Trečiadienį

Penktadienį

Logopedas Rasa Cibulskienė

Magučių ugdymo skyriuje

Ketvirtadienis 10.00 – 15.00bottom