ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Zarasų „Lakštingalos“  mokyklai  nuo 2019  m. sausio 1 d. darbui ikimokyklinio ugdymo  grupėje reikalinga  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.


 

Pretendentus prašome Mokyklai pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Ne žemesnis kaip aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.

2. Pedagogo kvalifikacija  (kvalifikacija turi atitikti darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais keliamus reikalavimus).
3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas.
Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val. (Dokumentų priėmimo pradžia – 2018  m. gruodžio  13 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 27  d.).

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2018  m. gruodžio 27 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami adresu (Dariaus ir Girėno 30a, Zarasai,  el.p. sekretore@zarasudarzelis.lt
Informacija teikiama tel. (8 ) 38551362
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogas.
Darbo krūvis -  (36 val. per savaitę): 1 etatas
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

 

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt, Zarasų rajono savivaldybės svetainėje: www.zarasai.lt, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos svetainėje: www.zarasudarzelis.lt

 

 


Gru 14, 2018 | Kategorija: Renginiai

Apklausa

Ar pakanka informacijos apie įstaigos ugdymo organizavimą, ugdytinių saugumo užtikrinimą?

Peržiūrėti rezultatus

Loading ... Loading ...
bottom