SKELBIAMAS KONKURSAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

logoZarasų „Lakštingalos“  mokyklai  nuo 2019  m. rugsėjo 1 d. darbui ikimokyklinio ugdymo  grupėse reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
 

Informacija pretendentams:

Mokyklos pavadinimas: Zarasų „Lakštingalos“ mokykla.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo krūvis – 36  valandos per savaitę, 1 etatas.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo (nuo 768,84 eurų).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Ne žemesnis kaip aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.

2. Pedagogo kvalifikacija  (kvalifikacija turi atitikti darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais keliamus reikalavimus).
3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas.
 

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentus prašome Mokyklai pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val. (Dokumentų priėmimo pradžia – 2019  m. rugpjūčio 14 d., pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 28 d.).

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2019  m. rugpjūčio 28 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris vyks rugpjūčio 29 d. 10 val. Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos metodiniame kabinete.
Dokumentai priimami adresu (Dariaus ir Girėno 30a, Zarasai,  el.p. sekretore@zarasudarzelis.lt
Informacija teikiama tel. (8 ) 38551362.
 

 

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt, Zarasų rajono savivaldybės svetainėje: www.zarasai.lt, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos svetainėje: www.zarasudarzelis.lt

 


Rgp 14, 2019 | Kategorija: Renginiaibottom