Projektai

          ikimokykl    Dayvavome projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" .

 

              Dalyvaujame programose "Pienas vaikams" ir „Vaisiai vaikams“.

                                   Vykdome projektus „Išmokykime vieni kitus mylėti Žemę“ ir "Piemenėlių metai".

 

 

   bottom