Informacija apie darbo užmokestį

KAIP DIDĖS MOKYTOJŲ ATLYGINIMAI NUO ŠIO RUGSĖJO IR 2017 METŲ

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigos

Koeficientas

Koeficiento didinimas

Direktorė II vadybinė kategorija

9,1

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

7,36

 

Vyr. Logopedė

4,64

7,5 proc.

Vyr. ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

5

 

Specialioji pedagogė metodininkė

5,05

5 proc.

Kineziterapeutas

3,1

5 proc.

Vyr. Soc. Pedagogas

5,4

5 proc.

Bendruomenės slaugytoja

3,2

 

Raštvedė sekretorė

3,1

 

Vyr. buhalterė

4,7

 

Buhalterė

3,3

 

 

Auklėtoja

Vyr. Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

4,5

5

5,46

 

Auklėtojos padėjėja

3,07

 

Mokytoja (specialiosios lavinamosios klasės)

3,632

5 proc.

Mokytojo padėjėja 3,07  

Vyresnioji virėja

3,1

 

Virėja

3,07

 

Virtuvės darbininkė

MMA

 

Ūkvedė

3,1

 

Pagalbinis darbininkas

MMA

 

Kiemsargis

MMA

 

Valytoja

MMA

 

Kūrikas

MMA

 

Vairuotojas

3,1

 

 bottom