Papildomas ugdymas

2019-2020 mokslo  metais vyksta papildomas ugdymas:

„Ąžuolo“ krepšinio mokyklos organizuojamas krepšinio būrelis 4-6 metų vaikams:

Pirmadienis 15.00 – 15.30

Trečiadienis 15.00 – 15.30

Kaina 18 eurų.
 

Šokio ir sveikatingumo studijos „Reverse“ šokio pamokos 4-6 metų vaikams:

Pirmadienis  15.35  – 16.35

Trečiadienis  15.35 – 16.35

Užsiėmimus veda Elžbieta Juškėnienė. Vieno užsiėmimo kaina – 2 eurai,   trukmė – 30 min.

 

 „Zarasiuko“ teatro studija 2-6 metų vaikams

Antradienis 15.05 – 16.55

Ketvirtadienis 15.05 – 16.55

Užsiėmimus veda Rasa Juškėnienė. Vieno užsiėmimo kaina – 2 eurai,   trukmė – 30 min.

Dailės būrelis „Vaivorykštė“ 3-6 metų vaikams

Pirmadienis 15.00-15.45

Antradienis 15.00-15.45

Ketvirtadienis 15.00-15.45

Penktadienis 15.00-15.45

Užsiėmimus veda Evelina Kisielienė. Mėnesio mokestis 10 eurų.Trukmė – 45 min.

Papildomas ugdymas stabdomas nuo 2020-03-16.

2020-2021 mokslo  metais papildomas ugdymas nevyksta.bottom